Người lao động NBC đủ việc, đủ lương

23/12/2022

Giữa lúc đơn hàng của toàn ngành dệt may giảm sút do biến động của thế giới, Tổng Công ty CP May Nhà Bè đã nỗ lực tạo việc làm, đảm bảo lương thưởng, phúc lợi cho người lao động.

Số liệu của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, từ tháng 9-11, hơn 631.300 lao động ở 28 tỉnh, thành phố, chủ yếu ở phía Nam bị ảnh hưởng. Trong đó, gần 570.000 người bị giảm giờ làm, hơn 34.500 lao động bị cắt giảm và trên 31.000 trường hợp nghỉ không lương hoặc bị tạm hoãn hợp đồng. Trong đó, dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều và sớm bởi người tiêu dùng trên thế giới thắt chặt chi tiêu khiến đơn hàng giảm mạnh. Nhiều công ty phải giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng cho công nhân nghỉ không lương, thậm chí cắt giảm, sa thải cả nghìn người cùng lúc.

Trong bối cảnh khó khăn đó, toàn bộ hệ thống sản xuất của May Nhà Bè và các nhà máy ở miền Tây như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Sông Tiền…  vẫn ổn định. Lãnh đạo doanh nghiệp chủ trương không cắt giảm lao động, đủ nguồn hàng và duy trì việc làm ổn định cho toàn bộ người lao động.