DANH SÁCH XƯỞNG ĐÁNH GIÁ     Tải về

 

CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

I. KHU A

   - KOHL’S 
   - SEARS HOLDINGS
   - PVH
   - WAL-MART
   - MACY’S INC
   - JC PENNEY
   - JONES APPAREL 
   - PERRY ELLIS
   - MEN’S WEARHOUSE
   - SANMAR
   - CINTAS
   - SEAN JOHN
   - Levi’s
   - Bon-ton
   - VF
   - Walt Disney
   - Haggar Corp
   - Hudson Bay
   - Nordstrom
   - American Eagle Outfitters
   - TESCO PLC
   - Primark
   - H&M 
   - C&A
   - Debenhams
   - Arcadia
   - Celio
   - We Fashion BV
   - Next 
   - Mattalan
   - Carrefour
   - Happy Chic
   - Celio 
   - Mango
   - Tham gia : Better Work, BSCI, chứng nhận WRAP                                              

2. XN MAY BÌNH PHÁT

   - PVH
   - M&S
   - Arcadia
   - H&M

3. XN MAY BẢO LỘC

   - Primark
   - George 
   - Next 
   - New Look 

4. XN MAY KONTUM

   - PVH
   - C&A
   - M&S
   - Next
   - Cintas 
   - Jones Apparel 

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN:

6. CÔNG TY CP MAY GIA LAI

- M&S
- Primark
- Next
- George

7. CÔNG TY CP MAY TÂY SƠN

- PVH
- Macy’s
- WRAP Certificate

8. CÔNG TY CP MAY PHÙ CÁT

- PVH
- WRAP Certificate

9. CÔNG TY CP MAY AN NHƠN

- Jones Apparel
- Walmart
- We Fashion
- Primark
- Denemhams
- Mango
- WRAP Certificate, SA 8000

10. CÔNG TY CP MAY Hưng Phát

- M&S
- Arcadia
- PVH

11. CÔNG TY CP MAY BÌNH ĐỊNH

- Decathlon
- Walmart
- Costco

12. CÔNG TY CP MAY TAM QUAN

- PVH
- Walmart
- VF
- JCP
- Levis
- Michael Star
- M&S
- Tesco
- Arcadia

13. CÔNG TY CP MAY SÔNG TIỀN

- Kohl’s
- PVH
- M&S
- C&A
- Chứng chỉ : WRAP certificate
- Tham gia : Better Work

14. CÔNG TY CP MAY AN GIANG

- George
- Primark
- Next

15. CÔNG TY CP MAY ĐÀ LẠT

- Next
- C&A

16. CÔNG TY CP MAY BÌNH THUẬN NHÀ BÈ - TUY PHONG

- PVH
- Waltmart
- Chứng nhận : WRAP certificate, SA 8000