Hội nghị người lao động NBC 2018 diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 03/04/2018

(Lượt xem: 386)

Sáng nay, ngày 02 tháng 4, Tổng Công ty May Nhà Bè – NBC đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018. Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị Ông Nguyễn Ngọc Lân – Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Ngọc Diệu –P.TGĐ, Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch công đoàn, P.TGĐ. Tham dự hội nghị có sự tham gia đông đủ của Ban lãnh đạo, Ban giám đốc, giám đốc các nhà máy, giám đốc trung tâm, trưởng phó các phòng ban và gần 350 đại biểu đại diện cho hơn 30.000 cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống NBC.

Đông đảo đại biểu về tham dự hội nghị Người lao động năm 2018

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Ông Nguyễn Ngọc Lân – Tổng Giám đốc đã biểu dương những thành tích mà tập thể CBCNV Tổng Công ty đã đạt được trong năm qua, ghi nhận những nỗ lực trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh công tác quản trị góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động. Tuy vậy, Ông cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong năm 2018 và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban điều hành Công ty và tập thể CB-CNV phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác quản lý nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong hệ thống, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiêp nhằm mang đến môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty. Tổng giám đốc cũng dành nhiều thời gian để giải đáp thỏa đáng những ý kiến đóng góp và thắc mắc từ người lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Tổng Giám đốc NBC phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Bà Lê Thị Ngọc Diệu – P.TGĐ. Có thể nói năm 2017 là năm đánh dấu những nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động NBC với những kết quả hết sức ấn tượng: Giá trị sản xuất đạt và vượt kế hoạch đề ra; đời sống vật chất tinh thần của CB-CNV được duy trì ổn định; cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất được đầu tư phát triển...Bước sang năm 2018, NBC ưu tiên tiếp tục phát triển đào tạo nguồn nhân lực các cấp, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác sản xuất kinh doanh, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tạo không khí làm việc vui tươi, tăng cường củng cố, hoàn thiện hệ thống đánh giá và quản trị chất lượng. Công tác đầu tư và mở rộng được thực hiện bằng việc mở rộng nhà máy May Hậu Giang và nhà máy May Đức Linh giai đoạn 2. Tập trung khai thác và chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh việc tăng tỷ trọng hàng FOB, phát triển hàng ODM, tăng cường hoạt động kinh doanh và marketing, xây dựng quảng bá hình ảnh, thương hiệu NBC. Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động phải được quan tâm thực hiện bằng nhiều chương trình, phong trào thiết thực, nâng cao thu nhập và chế độ phúc lợi cho toàn thể CB-CNV trong toàn hệ thống.

Bà Lê Thị Ngọc Diệu – P.TGĐ báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn, P.TGĐ đại diện người sử dụng lao động chuyển tiếp các đề xuất, kiến nghị của người lao động đến hội nghị và đã nhận được sự nhất trí, đồng thuận cao của toàn thể hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn, P.TGĐ gửi đến hội nghị ý kiến của người lao động

Hội nghị Người lao đông NBC năm 2018 được xem là diễn đàn đối thoại và trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo Tổng Công ty với cán bộ, người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đóng góp của người lao động nhằm tăng cường mối quan hệ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động. Đồng thời phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.      
Tại hội nghị các đại biểu đại diện cho các đơn vị, phòng ban trình bày một số tham luận nhằm chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà – GĐ Khu I trình bày tham luận tại hội nghị

Ông Jagath – Giám đốc kỹ thuật trình bày tham luận về việc thực hiện hệ thống Lean trong thời gian tới.

NBC

 

Tin khác