NBC tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 21/05/2018

(Lượt xem: 820)

Ngày 19/05 tại TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè - NBC tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kì 4 (2018 -2022). Dự đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty, các cổ đông sở hữu và đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 96% vốn điều lệ.

Ông Phạm Phú Cường – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại Hội

NBC với bề dày kinh nghiệp của một doanh nghiệp có lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, thêm vào đó là cơ chế hoạt động chủ động, linh hoạt và sự quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành cùng sự sáng tạo, đoàn kết, thống nhất của toàn thể CB-CNC NBC là sức mạnh nội lực tổng hợp to lớn giúp NBC hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Năm 2017, NBC vẫn tiếp tục và giữ vững là một trong những đơn vị hàng đầu của ngành Dệt may Việt Nam trong việc phát triển và áp dụng công nghệ mới vào tổ chức sản xuất, phát triển thương hiệu, khẳng định vị thế của mình. Tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 3,5 ngàn tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 88,5 tỷ; thu nhập bình quân đạt 8,4 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 57 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2017 đạt 25%.

Ông Nguyễn Ngọc Lân – Thành viên HĐQT, TGĐ trình bày phương hướng, kế hoạch năm 2018

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của các cổ đông tham dự: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao người quản lý năm 2018; Tờ trình phương án sửa đổi Điều lệ năm 2018… Đại hội đã thống nhất bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với 5 thành viên; 3 thành viên Ban kiểm soát. Ông Phạm Phú Cường tiếp tục được bầu giữ Chủ tịch HĐQT, Ông Phan Văn Hải tiếp tục đảm nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 -2022) ra mắt Đại hội

Có được kết quả sản xuất kinh doanh thành công, đồng thời gia tăng giá trị Tổng Công ty trên các mặt như uy tín đối với khách hàng, đối tác, các cấp chính quyền; uy tín với các tổ chức tín dụng và sự trung thành gắn bó của đội ngũ CB-CNV toàn Tổng Cty. Bên cạnh những quyết tâm và năng lực của Ban lãnh đạo và toàn thể gần 30.000 CB – CNV còn phải kể đến vai trò quan trọng của các cổ đông, đối tác và khách hàng. Chính sự đồng thuận, đồng hành và tiếp sức đó là nền tảng vững chắc để NBC không ngừng phát triển một cách bền vững.
Một số hình ảnh của Đại hội:

Bà Lê Thị Ngọc Diệu – Thành viên HĐQT, P.TGĐ báo báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Đinh Văn Thập – P.TGĐ thông qua các tờ trình, nội dung của Đại hội

Ông Mai Văn Hoàng Dũng –GĐ ĐH thông qua quy chế Đại hội

Ông Phan Văn Hải – Trưởng Ban kiểm soát phát biểu tại Đại hội

Cổ đông tham gia góp ý và thảo luận tại Đại Hội

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

NBC

 

Tin khác